CENNÍK

IV. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31  0,00
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 4,35€/deň 134,85€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 362,70€
Platba za 1 deň 11,70€

V. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31  0,00
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 5,30€/deň 164,30€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 392,15€
Platba za 1 deň 12,65€

VI. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31 0,00€
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 5,95€/deň 184,45€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 412,30€
Platba za 1 deň 13,30€

Samoplatca – Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti

Aktuálny mesiac:

Stupeň odkázanosti VI.

Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 14,73€ – deň 456,63€
Obslužné činnosti 31
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 3,00€/deň 93,00€
– ostatné 4,10€/deň 127,10€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 0,00€/mesiac 0,00€
SPOLU 31 dní 868,93€
Platba za 1 deň 28,03€

Odborné činnosti: 0

Obslužné činnosti: stravovanie, ubytovanie / výmena posteľnej bielizne, upratovanie, pranie, žehlenie/ ostatné činnosti / utváranie podmienok na vykonávanie základnej hygieny, záujmová činnosť/

Ďalšie činnosti: poskytovanie osobného hygienického vybavenia / telové mydlá a mlieka v spoločných kúpeľniach a spoločných priestoroch, služby na základe §18 zákona 448/2008 o soc. službách v časti „ Ďalšie činnosti“

Nadštandardné služby:

 • televízne prijímače zo zariadenia na vlastnej izbe – príplatok 20,00 eur/ mesiac
 • izba s jedným lôžkom – príplatok 200,00 eur/ mesiac
 • Zariadenie izby podľa vlastného výberu – príplatok 50,00 eur/ mesiac
 • Zabezpečenie dopravnej služby na požiadanie / na základe fakturácie/
 • Asistenčná služba pre klienta na požiadanie / 10,00 eur/ hodina/
 • Iné služby podľa dohody s klientom / vyúčtovanie na základe cenníka dodávateľov

IV. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31 0,00€
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 4,35€/deň 134,85€
Ďalšie činnosti 0,23€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 362,70€
Platba za 1 deň 11,70€

V. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31 0,00€
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 5,30€/deň 164,30€
Ďalšie činnosti 0,23€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 392,15€
Platba za 1 deň 12,65€

VI. stupeň odkázanosti

Služby Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 0€ – deň 0,00€
Obslužné činnosti 31 0,00€
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 1,15€/deň 35,65€
– ostatné podľa §15 ods.3 5,95€/deň 184,45€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 31 /0€/deň 0,00€
SPOLU 31 dní 412,30€
Platba za 1 deň 13,30€

Samoplatca – Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti

Aktuálny mesiac:

Stupeň odkázanosti VI.

Počet dní v mesiaci Spolu: /eur/
Odborné činnosti 31 / 14,73€ – deň 456,63€
Obslužné činnosti 31
– stravné 6,20€/deň 192,20€
– ubytovanie 3,00€/deň 93,00€
– ostatné 4,10€/deň 127,10€
Ďalšie činnosti 0,00€/mesiac/ 0,00€
Nadštandardné sl. 0,00€/mesiac 0,00€
SPOLU 31 dní 868,93€
Platba za 1 deň 28,03€

Odborné činnosti: 0

Obslužné činnosti: stravovanie, ubytovanie / výmena posteľnej bielizne, upratovanie, pranie, žehlenie/ ostatné činnosti / utváranie podmienok na vykonávanie základnej hygieny, záujmová činnosť/

Ďalšie činnosti: poskytovanie osobného hygienického vybavenia / telové mydlá a mlieka v spoločných kúpeľniach a spoločných priestoroch, služby na základe §18 zákona 448/2008 o soc. službách v časti „ Ďalšie činnosti“

Nadštandardné služby:

 • televízne prijímače zo zariadenia na vlastnej izbe – príplatok 20,00 eur/ mesiac
 • izba s jedným lôžkom – príplatok 70,00 eur/ mesiac
 • Zariadenie izby podľa vlastného výberu – príplatok 50,00 eur/ mesiac
 • Zabezpečenie dopravnej služby na požiadanie / na základe fakturácie/
 • Asistenčná služba pre klienta na požiadanie / 10,00 eur/ hodina/
 • Iné služby podľa dohody s klientom / vyúčtovanie na základe cenníka dodávateľov/

CENNÍK NA STIAHNUTIE

cenník platný do 31.1.2019

cenník platný od 01.02.2019