AKTUÁLNE OZNAMY

ZMENA PRAVIDIEL PRE NÁVŠTEVY platná od 4.10.2021

S prihliadnutím na závažnosť situácie s ochorením COVID-19

a rastúcim počtom pozitívne testovaných pacientov na Slovensku, vyhlasujeme dňom 04.10.2021

ZÁKAZ NÁVŠTEV    až do odvolania!

 

Výnimku zo zákazu návštev tvoria príbuzní paliatívnych klientov a klientov so zhoršeným zdravotným stavom za týchto podmienok:

– AG test nie starší ako 48 hod.

– FFP2 respirátor nasadený počas celej návštevy

– použitie dezinfekcie

– návšteva len vo vyhradenej karanténnej miestnosti

– maximálny povolený počet osôb: 1

– dĺžka návštevy podľa dohody s personálom

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Milí naši klienti, milí priatelia !
Niektorí naši klienti už prešli druhou dávkou vakcinácie a preto Vám s radosťou oznamujeme, že títo klienti už môžu prijímať návštevy. Vzhľadom k tomu, že niektorí klienti a zamestnanci, zo zdravotných dôvodov, ešte očkovaní nie sú, je našou povinnosťou ich chrániť. Preto veríme, že opatrenia, ktoré budú v našom zariadení v platnosti od 1.5.2021, sa Vám nebudú zdať prísne a naďalej pochopíte naše obavy a rešpekt pred ochorením COVID-19.

 

ZMENA PRAVIDIEL PRE NÁVŠTEVY platná od 13.9.2021

Návrat k podmienkam platným od 1.5.2021 !

—————————————————————————————-

 

DOPLNENIE PRAVIDIEL PRE NÁVŠTEVY platné od 2.7.2021 do 12.9.2021 

Každá návšteva prejde hygienickým filtrom, ktorý bude zaznamenaný našim personálom a bude pozostávať z:

2x zaočkovaní – preukázať sa platným COVID-19 certifikátom, môžu prísť bez testu

ostatnípreukázať sa negatívnym AG testom, nie starším ako 24 hodín

 

stále sa preferujú návštevy v exteriéri

Ostatné pravidlá zostávajú zhodné s predchádzajúcim obdobím!

 

 

MOŽNOSTI NÁVŠTEV PLATNÉ OD 1.5.2021 

Chodiaci klienti a klienti s možnosťou pohybu na invalidnom vozíčku
U týchto klientov budeme preferovať návštevy v exteriéri za nasledovných podmienok:
1. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred personálu telefonicky – určiť presný deň a hodinu návštevy
2. Povolená doba návštevy bude zatiaľ 30minút, keďže čakáme veľa návštevníkov, aby ste mali možnosť prestriedať sa všetci
3. Počet osôb pri návšteve – jeden, maximálne dvaja rodinný príbuzní, žijúci v spoločnej domácnosti
4. Každá návšteva prejde hygienickým filtrom, ktorý bude zaznamenaný našim personálom a bude pozostávať z:

– preukázanie sa negatívnym AG testom, nie starším ako 48 hodín, alebo preukázaním sa platnou výnimkou z testovania

– meranie teploty a dezinfekcia rúk

– nutnosť použitia respirátora počas celej doby návštevy

Paliatívni, ležiaci klienti so zhoršeným zdravotným stavom
Umožníme Vám návštevu v interiéri pri lôžku klienta za nasledovných podmienok:
1. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred personálu telefonicky – určiť presný deň a hodinu návštevy
2. Povolená doba návštevy bude zatiaľ 30minút, keďže čakáme veľa návštevníkov, aby ste mali možnosť prestriedať sa všetci
3. Počet osôb pri návšteve – jeden, maximálne dvaja rodinný príbuzní, žijúci v spoločnej domácnosti
4. Každá návšteva prejde hygienickým filtrom, ktorý bude zaznamenaný našim personálom a bude pozostávať z:

– preukázanie sa negatívnym AG testom urobeným v deň návštevy, alebo preukázaním sa platnou výnimkou z testovania

– meranie teploty a dezinfekcia rúk

– nutnosť použitia respirátora počas celej doby návštevy

Mobilné odberové miesta (MOM) sú dostupné v ktoromkoľvek regióne, určite si teda viete zabezpečiť čerstvý test, nakoľko vieme že situácia sa môže zmeniť aj do niekoľkých hodín.
Skúsme byť k sebe ohľaduplní, neponúkajte klientovi stravu z rúk do úst – nekŕmte ich, prosíme dodržať bezpečný odstup, v rámci možností čo najmenej sa objímať a bozkávať  🙂 !

Za pochopenie ďakujeme!

O NÁS

Dovoľte, aby sme Vám predstavili naše sociálne zariadenia, ktoré sa nachádzajú v prekrásnom prostredí pod Vysokými Tatrami, v rekreačnej oblasti Kvetnica a v obci Spišské Bystré. Sme neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúkame nasledovné služby

Kvetnica:

⇒ Zariadenie pre seniorov

  ⇒ Špecializované zariadenie

  ⇒ Domov sociálnych služieb

Spišské Bystré:

⇒ Zariadenie pre seniorov

  ⇒ Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenia sú zamerané na liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby.

Našim zámerom je poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti našim klientom v príjemnom prostredí.Svojim klientom ponúkame kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Zariadenie sociálnych služieb je umiestnené v budove Vila Hollý, ktorá bola postavená v roku 1891 na rekreačné účely.

Peknú lokalitu Kvetnice, chránenú pred vetrami takmer zo všetkých strán, s prekrásnym výhľadom na panorámu Vysokých Tatier, uvažoval využiť na dlhodobejší pobyt a zotavenie už v roku 1871 veľký milovník prírody a neskôr predseda Uhorsko karpatského spolku, spišský župan Albín Csáky (1841 -1912). Do tej doby bola táto oblasť bola využívaná na pobyty v prírode a výlety, ktoré boli veľmi moderné.

Myšlienku založenia rekreačnej osady pod Zámčiskom si v roku 1880 osvojil aj starosta Popradu Eduard Graff. Postupne boli vystavené budovy Švajčiarsky dom, výletná reštaurácia, hotel Pod Hradom – dnes budova Štúr, turistický dom Hôľna ruža – dnes vila Hollý, hotel “Viribus unitis”, vila Paksi, vila Sentgyörgyi.
V júli 1890 sa v ateliéri známeho staviteľa tatranských letovísk Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty zrodil projekt turistického domu Hôľna ruža – dnes budova Hollý. Výstavba sa rozbehla hneď začiatkom roka 1891. Do letnej sezóny bola budova pripravená prijať prvých hostí. Hôľná ruža bola v poradí tretím hotelom v osade Kvetnica, pomenovanej podľa množstva kveteny uprostred ihličnatých lesov “Kvetinové údolie”.